Logo Ach ty vztahy

Vytvořili jsme logo Ach ty vztahy - internetovému projektu, věnujícímu se názorům a praktickým postřehům na téma vztahy, které vznikají mezi jednotlivci v rámci rodiny, přátelství, partnerství, manželství, zaměstnání nebo spolubydlení.